Czy jesteś swoim ciałem?

Zapraszamy na grupę psychoterapeutyczną Lowen & DMT w Gdańsku-Oliwie

„Ciało nigdy nie kłamie”

– to cytat Aleksandra Lowena, jednego z prekursorów pracy z ciałem, to słowa proste i prawdziwe. Odkrywamy to wielokrotnie i wciąż na nowo w indywidualnej praktyce z klientami, a tym razem proponujemy Wam podążenie za nimi we wspólnym doświadczeniu ucieleśniania.

Zamknięta grupa dla osób z doświadczeniem własnej terapii. Maksymalnie 12 osób, w okresie od 03.09.2024-11.02.2025. W procesie będą stali uczestnicy, bez możliwości dołączenia do grupy przez nowe osoby w trakcie trwania procesu.
Grupa prowadzona będzie w podejściu zintegrowanym, łączącym psychoterapię tańcem i ruchem z bioenergetyką Aleksandra Lowena, co oznacza, że proces będzie prowadzony w oparciu o ruch, doświadczenie cielesne, a pojawiające się przeżycia, integrowane na poziomie werbalnym.

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy osoby, które mają doświadczenie własnej terapii indywidualnej (w trakcie procesu lub z ukończonym procesem). Celem grupy jest poszerzanie obszaru samopoznania poprzez podjęcia wspólnej pracy w wymianie z grupą w oparciu o ruch i ucieleśnienie przeżyć.
Ciało i ruch są bezpośrednim kanałem wyrazu emocji. Wzorce emocjonalne stanowią bazę naszego funkcjonowania w świecie, mogą stawać się źródłem chronicznych napięć i usztywnień w ciele i blokować swobodne przeżywanie i wyrażanie emocji.

Obserwacja własnych cielesnych reakcji, które pojawiają w kontakcie z drugą osobą, umożliwia pogłębienie refleksji nad osobistymi tematami psychologicznymi oraz tematem budowania relacji z innymi.
Grupa będzie odbywać się raz w tygodniu, we wtorki o godzinie 19:00, przez 2h.
START: 03.09.2024r. KONIEC: 11.02.2025r.
Przed dołączeniem do grupy wymagana jest indywidualna konsultacja, koszt 200 zł.
Po przyjęciu do grupy, miejsce w grupie rezerwuje wpłata bezwrotnej zaliczki w wysokości 1000 zł, która idzie na poczet płatności za grupę.
Decyzja o udziale w grupie jest zobowiązaniem na całość. Koszt całości grupy (19 sesji) wynosi 3 800 zł. Płatne w całości lub w 2 ratach po 2 200 zł.

Kontakt i zapisy na konsultację:
lowen.dmt@gmail.com

Prowadzące:
Sonia Kuraś – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka psychoterapii tańcem i ruchem, dyplomowana psychotraumatolożka, w praktyce Dyscypliny Ruchu Autentycznego, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem www.stowarzyszeniedmt.pl. Więcej na stronie www.soniakuras.com
Magda Małkiewicz – psycholożka, certyfikowana seksuolożka kliniczna oraz certyfikowana psychoterapeutka Analizy Bioenergetycznej w nurcie A.Lowena z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Od 2018r. Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej www.analizabioenergetyczna.org.
Więcej info na stronie www.magdamalkiewicz.pl

Dla kogo?

- dla osób, które nie są zadowolone ze swojego życia osobistego, mają trudności w tworzeniu relacji intymnych
-dla osób, które nie akceptują swojego ciała, odczuwają strach, ból lub niepokój w związku ze stosunkiem seksualnym
- dla par, które czują, że oddalają się od siebie, nie mogą znaleźć wspólnego języka, przeżywają kryzys, uważają związek za źródło frustracji

Dla kogo?

-dla osób, które doświadczają lub w przeszłości doświadczyły różnych form przemocy: domowej, emocjonalnej, fizycznej, seksualnej
- dla osób, które chorują somatycznie i/lub cierpią z powodu kryzysów psychicznych
- dla rodziców, którzy są zaniepokojeni nietypowymi zachowaniami seksualnymi dzieci i młodzieży
 

Dla kogo?

-dla osób,które pragną lepiej zrozumieć swoje zachowanie
-dla osób które chcą czerpać z życia więcej satysfakcji, również w sferze seksualnej
-dla par, które chcą poprawić jakość swojego związku i/lub życia seksualnego
 
 
 
 

mgr Maria Magdalena Małkiewicz

Metoda pracy W pracy terapeutycznej integruję podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne z humanistycznym, a forma pracy ma na celu jak najbardziej efektywne rozwiązanie problemu. Bliskie są mi metody, mające na celu dostosowanie czasu trwania i tempa terapii do potrzeb pacjenta.  Doceniam rolę ciała w życiu człowieka i inspiruję się metodami pracy z ciałem zaczerpniętymi m.in. z bioenergetyki Lowena. Człowieka traktuję jako zintegrowaną całość, w której ciało, psychika i relacje z innymi wzajemnie na siebie oddziałują.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u superwizorów Polskich Towarzysztw: Seksuologicznego i Psychiatrycznego oraz International Institiute for Bioenergetic Analysis.

Mottem mojej pracy terapeutycznej są słowa wybitnego psychoterapeuty Alexandra Lowena: "Uwieńczeniem życia i terapii  jest bycie w zgodzie z prawdą"

Kwalifikacje

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009) oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii pod kierunkiem Prof. Marii Beisert (UAM, 2010), a także Studium Umiejętności Pracy z Grupą (program dla trenerów I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Pracowni Psychologicznej "Spotkanie" w Poznaniu oraz kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kier. dr n. med. Roman Ciesielski, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Sopocie).

Ukończyłam 4-letnią profesjonalną Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej w Poznaniu i International Institute for Bioenergetic Analysis IIBA z siedzibą w Barcelonie oraz, po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów uzyskałam tytuł Certyfikowanego Psychoterapeuty Bioenergetycznego - Certified Bioenergetic Therapist (CBT), nadawany przez IIBA. Obecnie kontynuuję naukę na 4-letnim Zaawansowanym Podyplomowym Studium dla Psychoterapeutów Bioenergetycznych "Samoregulacja i psychodynamika w Analizie Bioenergetycznej" realizowane przez zespół Jensa Tasche z Norddeutsches Institut fur Bioenergetische Analyse.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii seksuologicznej, m.in: w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Pracowni Psychologiczno-Seksuologicznej w Poznaniu, Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej UAM, Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Regularnie uczestniczę w konferencjach seksuologicznych oraz seminariach psychoanalitycznych. Posiadam doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych badań psychologiczno-seksuologicznych na zlecenie UAM, dotyczących seksualności wielu pokoleń kobiet w Polsce oraz sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci. W latach 2010-2017 roku zawodowo związana byłam z Instytutem Rozwoju Psychoseksualnego, gdzie prowadziłam szkolenia dla personelu medycznego oraz grona pedagogicznego, dotyczące seksualności dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz warsztaty z zakresu seksualności i rozwoju osobistego dla osób dorosłych. Współpracuję także z organizacjami, wspierającymi osoby po kryzysach psychicznych (zaburzenia psychotyczne: depresja, schizofrenia, ChAD; zaburzenia lękowe, podwójna diagnoza). Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy z osobami, które doświadczyły przemocy domowej, fizycznej, emocjonalnej oraz seksualnej. Od 2015 roku współpracuję z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Podyplomowych Studiów "Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia". Jestem Certyfikowanym Seksuologiem Klinicznym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej, International Institute for Bioenergetic Analysis i swoją pracę regularnie superwizuję.

Aktywnie działam na rzecz rozwoju Analizy Bioenergetycznej w Polsce, działając w Zarządzie PSAB, a od 2018 również pełniąc funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Od 2020 r. jestem członkiem zarządu European Federation of Bioenergetic Analysis-Psychotherapy, pełniąc funkcję Sekretarza.

Spotkajmy się

Lokalizacja


Zrzut ekranu 2017-04-03 o 07.49.37

Gdańsk – Oliwa

ul. Polanki 1A

 

Oferta

Pomoc indywidualna

Prowadzę konsultacje indywidualne i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Konsultacje mają na celu omówienie problemu, wyjaśnienie wątpliwości oraz, w uzasadnionych przypadkach, zaplanowanie dalszego postępowania terapeutycznego.

Pomoc dla par

Prowadzona przeze mnie terapia pary daje szansę na przezwyciężenie trudności oraz stworzenie warunków do partnerskiej relacji. Poprawia komunikację i daje przestrzeń do dzielenia się swoimi odczuciami i potrzebami. Ponadto, umożliwia podniesienie jakości życia seksualnego w związku, również jeżeli zgłaszany problem pojawia się u jednego z partnerów.

Terapia

Terapia jest szansą na lepsze zrozumienie siebie, swojego zachowania oraz do uporania się z problemami w relacjach z sobą i z innymi ludźmi. Celem prowadzonej przeze mnie terapii jest zmiana, dająca wolność i lepszy kontakt ze swoimi emocjami.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna i seksuologiczna obejmuje badanie narzędziami badawczymi (testy, kwestionariusze, inwentarze), wywiad psychologiczny (w zależności od potrzeb, także uwzględniający przebieg rozwoju psychoseksualnego) i ustalana jest indywidualnie.

Czas konsultacji

Konsultacje indywidualne trwają 50 min., konsultacje dla par i rodzin - 90 min.

Cennik terapii grupowej

1 sesja/2h
Łączny koszt udziału w zamkniętej grupie terapeutycznej (12 spotkań) - 2400 zł.

Cennik indwidualny

Konsultacja indywidualna - 250 zł
Sesja terapii indywidualnej - 250 zł (brak miejsc)
Konsultacja on-line - 250 zł

Cennik dla par/rodzin

Konsultacja dla pary - 400 zł
Konsultacja dla rodzin - 400 zł
Sesja terapii pary - 400 zł (brak miejsc)
Sesja terapii rodziny - 400 zł (brak miejsc)

Informacje kontaktowe


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt

ul. Polanki 1A, Gdańsk - Oliwa  

Telefon: +48 881 423 400  

gabinet@magdamalkiewicz.pl

Konsultacje on-line

W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest także odbycie konsultacji on-line za pośrednictwem programu Skype.
Płatności proszę dokonywać dopiero po ustaleniu terminu konsultacji.

Wybierz rodzaj konsultacji: