Czy jesteś swoim ciałem?

Zapraszamy Was na wrześniowe warsztaty Lowen & DMT w Trójmieście!

„Ciało nigdy nie kłamie”

– to cytat Aleksandra Lowena, jednego z prekursorów pracy z ciałem, to słowa proste i prawdziwe. Odkrywamy to wielokrotnie i wciąż na nowo w indywidualnej praktyce z klientami, a tym razem proponujemy Wam podążenie za nimi we wspólnym doświadczeniu ucieleśniania.

Tym czym się zajmujemy to, wprowadzaniem emocji w ruch i wspieraniem połączeń pomiędzy tym, co w głowie z tym, co tą głowę trzyma 🙂
Emocje to zjawiska cielesne, reakcje psychofizjologiczne organizmu, w których doznania cielesne interpretowane są w umyśle. Niestety wciąż kartezjański dualizm nie pozostaje obojętny na nasze funkcjonowanie i często w naszej pracy spotykamy się z oddzieleniem przysłowiowej “głowy” od ciała, obserwując nadmierne myślenia i intelektualizowanie własnych przeżyć, nie dając przestrzeni na cielesne doświadczenie i ekspresję emocji. Dlatego na warsztacie w zintegrowanym podejściu metod Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena i Psychoterapii tańcem i ruchem (DMT), zachęcać będziemy do ich przeżywania, podążania za ruchem z wewnątrz, jak i doświadczania nowych jakości cielesnych i ruchowych, pomagających w pogłębianiu czucia siebie.
Będziemy zmieniać akcent z “głowy” na ciało oraz odwracać kierunek przetwarzania emocjonalnego. … I z zanurzania się w ciele podążać w kierunku umysłu, z czucia podążać w kierunku myśli, łącząc emocjonalne doznania w ciele z ich rozumieniem.
Pracować będziemy w oparciu o doświadczenie indywidualne, w parach oraz grupowe, co stwarza szereg możliwości do doświadczenia SIEBIE na różne sposoby.
Celem naszej pracy jest łączenie różnych części JA, jak i różnych jakości języka ruchu, o których w świecie przesyconym intelektualizacją zapominamy, a czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich szerokiego wachlarzu możliwości.
Zapraszamy do wspólnego doświadczania!
Niech głowy połączą się z ciałami, a emocje zostaną poruszone 🙂
Magda & Sonia
——————————–
Prowadzące:
Magda Małkiewicz – psycholożka, certyfikowana seksuolożka kliniczna oraz certyfikowana psychoterapeutka Analizy Bioenergetycznej w nurcie A.Lowena z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Od 2018r. Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej www.analizabioenergetyczna.org.
Sonia Kuraś – psycholożka, psychoterapeutka psychoterapii tańcem i ruchem, w trakcie szkolenia z psychotraumatologii w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii, w praktyce Dyscypliny Ruchu Autentycznego, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem www.stowarzyszeniedmt.pl. Więcej na stronie www.soniakuras.com

Cena: 990 zł
Przy zapisie i wpłacie zaliczki w wysokości 500 zł do dnia 6.09.2023 cena warsztatu wynosi 890 zł.
Zapisy:
gabinet@magdamalkiewicz.pl
sonia.kuras@gmail.com

Harmonogram:
23.09.2023 SOBOTA 10:00-18:00
1h 15min przerwa na obiad
W trakcie w zależności od potrzeb 15 minutowe przerwy.
24.09.2023 NIEDZIELA: 10:00-14:00
W trakcie w zależności od potrzeb 15 minutowe przerwy.
Miejsce:
Gościć nas będzie przyjazna przestrzeń blisko morza, w samym sercu Trójmiasta – Sopot Yoga, Morska 11a/1 w Sopocie.
 

Dla kogo?

- dla osób, które nie są zadowolone ze swojego życia osobistego, mają trudności w tworzeniu relacji intymnych
-dla osób, które nie akceptują swojego ciała, odczuwają strach, ból lub niepokój w związku ze stosunkiem seksualnym
- dla par, które czują, że oddalają się od siebie, nie mogą znaleźć wspólnego języka, przeżywają kryzys, uważają związek za źródło frustracji

Dla kogo?

-dla osób, które doświadczają lub w przeszłości doświadczyły różnych form przemocy: domowej, emocjonalnej, fizycznej, seksualnej
- dla osób, które chorują somatycznie i/lub cierpią z powodu kryzysów psychicznych
- dla rodziców, którzy są zaniepokojeni nietypowymi zachowaniami seksualnymi dzieci i młodzieży
 

Dla kogo?

-dla osób,które pragną lepiej zrozumieć swoje zachowanie
-dla osób które chcą czerpać z życia więcej satysfakcji, również w sferze seksualnej
-dla par, które chcą poprawić jakość swojego związku i/lub życia seksualnego
 
 
 
 

mgr Maria Magdalena Małkiewicz

Metoda pracy W pracy terapeutycznej integruję podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne z humanistycznym, a forma pracy ma na celu jak najbardziej efektywne rozwiązanie problemu. Bliskie są mi metody, mające na celu dostosowanie czasu trwania i tempa terapii do potrzeb pacjenta.  Doceniam rolę ciała w życiu człowieka i inspiruję się metodami pracy z ciałem zaczerpniętymi m.in. z bioenergetyki Lowena. Człowieka traktuję jako zintegrowaną całość, w której ciało, psychika i relacje z innymi wzajemnie na siebie oddziałują.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u superwizorów Polskich Towarzysztw: Seksuologicznego i Psychiatrycznego oraz International Institiute for Bioenergetic Analysis.

Mottem mojej pracy terapeutycznej są słowa wybitnego psychoterapeuty Alexandra Lowena: "Uwieńczeniem życia i terapii  jest bycie w zgodzie z prawdą"

Kwalifikacje

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009) oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii pod kierunkiem Prof. Marii Beisert (UAM, 2010), a także Studium Umiejętności Pracy z Grupą (program dla trenerów I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Pracowni Psychologicznej "Spotkanie" w Poznaniu oraz kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kier. dr n. med. Roman Ciesielski, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Sopocie).

Ukończyłam 4-letnią profesjonalną Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej w Poznaniu i International Institute for Bioenergetic Analysis IIBA z siedzibą w Barcelonie oraz, po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów uzyskałam tytuł Certyfikowanego Psychoterapeuty Bioenergetycznego - Certified Bioenergetic Therapist (CBT), nadawany przez IIBA. Obecnie kontynuuję naukę na 4-letnim Zaawansowanym Podyplomowym Studium dla Psychoterapeutów Bioenergetycznych "Samoregulacja i psychodynamika w Analizie Bioenergetycznej" realizowane przez zespół Jensa Tasche z Norddeutsches Institut fur Bioenergetische Analyse.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii seksuologicznej, m.in: w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Pracowni Psychologiczno-Seksuologicznej w Poznaniu, Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej UAM, Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Regularnie uczestniczę w konferencjach seksuologicznych oraz seminariach psychoanalitycznych. Posiadam doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych badań psychologiczno-seksuologicznych na zlecenie UAM, dotyczących seksualności wielu pokoleń kobiet w Polsce oraz sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci. W latach 2010-2017 roku zawodowo związana byłam z Instytutem Rozwoju Psychoseksualnego, gdzie prowadziłam szkolenia dla personelu medycznego oraz grona pedagogicznego, dotyczące seksualności dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz warsztaty z zakresu seksualności i rozwoju osobistego dla osób dorosłych. Współpracuję także z organizacjami, wspierającymi osoby po kryzysach psychicznych (zaburzenia psychotyczne: depresja, schizofrenia, ChAD; zaburzenia lękowe, podwójna diagnoza). Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy z osobami, które doświadczyły przemocy domowej, fizycznej, emocjonalnej oraz seksualnej. Od 2015 roku współpracuję z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Podyplomowych Studiów "Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia". Jestem Certyfikowanym Seksuologiem Klinicznym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej, International Institute for Bioenergetic Analysis i swoją pracę regularnie superwizuję.

Aktywnie działam na rzecz rozwoju Analizy Bioenergetycznej w Polsce, działając w Zarządzie PSAB, a od 2018 również pełniąc funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Od 2020 r. jestem członkiem zarządu European Federation of Bioenergetic Analysis-Psychotherapy, pełniąc funkcję Sekretarza.

Spotkajmy się

Lokalizacja


Zrzut ekranu 2017-04-03 o 07.49.37

Gdańsk – Oliwa

ul. Polanki 1A

 

Oferta

Pomoc indywidualna

Prowadzę konsultacje indywidualne i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Konsultacje mają na celu omówienie problemu, wyjaśnienie wątpliwości oraz, w uzasadnionych przypadkach, zaplanowanie dalszego postępowania terapeutycznego.

Pomoc dla par

Prowadzona przeze mnie terapia pary daje szansę na przezwyciężenie trudności oraz stworzenie warunków do partnerskiej relacji. Poprawia komunikację i daje przestrzeń do dzielenia się swoimi odczuciami i potrzebami. Ponadto, umożliwia podniesienie jakości życia seksualnego w związku, również jeżeli zgłaszany problem pojawia się u jednego z partnerów.

Terapia

Terapia jest szansą na lepsze zrozumienie siebie, swojego zachowania oraz do uporania się z problemami w relacjach z sobą i z innymi ludźmi. Celem prowadzonej przeze mnie terapii jest zmiana, dająca wolność i lepszy kontakt ze swoimi emocjami.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna i seksuologiczna obejmuje badanie narzędziami badawczymi (testy, kwestionariusze, inwentarze), wywiad psychologiczny (w zależności od potrzeb, także uwzględniający przebieg rozwoju psychoseksualnego) i ustalana jest indywidualnie.

Czas konsultacji

Konsultacje indywidualne trwają 50 min., konsultacje dla par i rodzin - 90 min.

Cennik terapii grupowej

1 sesja/2h
Łączny koszt udziału w zamkniętej grupie terapeutycznej (12 spotkań) - 2400 zł.

Cennik indwidualny

Konsultacja indywidualna - 200 zł
Sesja terapii indywidualnej - 200 zł (brak miejsc)
Konsultacja on-line - 200 zł

Cennik dla par/rodzin

Konsultacja dla pary - 350 zł
Konsultacja dla rodzin - 350 zł
Sesja terapii pary - 350 zł (brak miejsc)
Sesja terapii rodziny - 350 zł (brak miejsc)

Informacje kontaktowe


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt

ul. Polanki 1A, Gdańsk - Oliwa  

Telefon: +48 881 423 400  

gabinet@magdamalkiewicz.pl

Konsultacje on-line

W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest także odbycie konsultacji on-line za pośrednictwem programu Skype.
Płatności proszę dokonywać dopiero po ustaleniu terminu konsultacji.

Wybierz rodzaj konsultacji: